Rapportages Archeologie Deventer (RAD)

Over de belangrijkste opgravingen van Archeologie Deventer verschijnt een boek. Deze boeken worden uitgegeven in de reeks Rapportages Archeologie Deventer (RAD). Het ISSN nummer van deze reeks is ISSN 1569-3678.

Hieronder vindt u alle namen van de RAD's. De rapportages waarvan een pdf beschikbaar is, vindt u in de lijst aangegeven met een link. Als u hierop klikt, kunt u de pdf direct downloaden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de gedrukte delen uit de reeks Rapportages Archeologie Deventer, dan kunt u de beschikbare rapporten bestellen via www.spa-uitgevers.nl.

Een aantal van de rapportages is in overleg met de opdrachtgever niet openbaar. Deze zijn daarom niet te vinden in bibliotheek of boekhandel en zijn ook niet als pdf-bestand beschikbaar.

De RAD's 34 tot en met 37 zijn niet digitaal beschikbaar. Deze rapporten zijn verkrijgbaar in de boekhandel of via www.spa-uitgevers.nl:

  • RAD 34: Afslag Olthof. Archeologisch onderzoek naar de vroegprehistorische vindplaatsen op de locaties Olthof-Noord en Olthof-Zuid in Epse-Noord. Hermsen, I., M. van der Wal & H. Peeters, 2014.
  • RAD 35: Afscheid in de ijzertijd. Archeologisch onderzoek van het grafveld uit de vroege ijzertijd op de locatie Olthof-Noord in Epse-Noord. Hermsen, I. & M. Van der Wal, 2012.
  • RAD 36: Late prehistorie-Romeins.
  • RAD 37: De Rand van de Rug. Archeologisch onderzoek van de prehistorische bewoningsresten aan de Molbergsweg in Epse-Noord. Kastelein, D. I. Hermsen & M. Van der Wal, 2014.

Daarnaast zijn verschenen: