Amstellaan e.o.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de Amstellaan te verbreden om de doorstroming van het Hanzetracé te bevorderen. Tevens worden twee ongelijkvloerse wijkverbindingen gerealiseerd en wordt een nieuwe wijkontsluitingsweg mogelijk gemaakt. Ten slotte is ook het verplaatsen van woonwagenstandplaatsen in het bestemmingsplan opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat

  • het bestemmingsplan ‘Amstellaan e.o.’   onherroepelijk is geworden.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan op 31 oktober 2012 (kenmerk 201207226/1/R1) waarbij het ingediende beroep ongegrond is verklaard.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Het bestemmingsplan is tijdens de openingstijden in te zien bij

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.