Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Auping-terrein te Deventer

Het bij raadsbesluit van 30 oktober 2019 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan  en beeldkwaliteitplan Aupingterrein is per 20 december 2019 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Bestemmingsplan
Aan de Laan van Borgele in Deventer ligt de voormalige Aupingfabriek. Ter Steege Vastgoed Apeldoorn BV wil deze bebouwing slopen en een herontwikkeling mogelijk maken naar wonen. Het gaat om een inbreidingslocatie voor circa 160 woningen, waarvan circa 100 à 120 woningen grondgebonden en de overige 40 à 60 woningen gestapeld. Op basis van het geldende bestemmingsplan is dit niet toegestaan, zodat het nodig is een bestemmingsplanprocedure te doorlopen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, besluit hogere grenswaarden en besluit op de aanmeldnotitie kunt u inzien op:

Ook kunt u het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.