Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bedrijvenpark A1

De raad van de gemeente Deventer heeft op 18 november 2009 het bestemmingsplan en het exploitatieplan Bedrijvenpark A1 vastgesteld. Op 11 januari 2012 heeft de Afdeling Bestuursrehtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over deze plannen.

Uitspraak Raad van State Bedrijvenpark A1

De raad van de gemeente Deventer heeft op 18 november 2009 het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 en het exploitatieplan Bedrijvenpark A1 vastgesteld. Op 11 januari 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over deze plannen.

Onherroepelijk bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

De Raad van State heeft een deel van het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 vernietigd. Het betreft het plandeel met de bestemming Kantoor. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening in procedure gebracht, waarbij de kantorenlocatie een bedrijvenbestemming krijgt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2011 ter inzage gelegen en er is gelegenheid geboden een zienswijze hierop in te dienen.

Inzien

Het onherroepelijke bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.D124-OH01.
Het al eerder in procedure gebrachte ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.D124a-OW01.

De digitale bestanden van het onherroepelijke bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.D124-OH01/.
De digitale bestanden van het ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.D124a-OW01/.

Ook kunt u het onherroepelijk bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 inzien tijdens de openingstijden bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

Bekijkt u de link  http://www.deventer.nl/a1bedrijvenpark voor de vastgestelde plannen met bijbehorende stukken.