Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bedrijvenpark A1,1e partiële herziening

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 is deels herzien. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het oostelijk deel van het plangebied, globaal gelegen tusen de spoorweg en de Molbergsteeg.

Op 22 mei 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een ingediend beroep met betrekking tot het bestemmingsplan "Bedrijvenpark A-1, 1e partiële herziening".
Dit beroep is ongegrond verklaard waardoor het bestemmingsplan "Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening" per 22 mei 2013 onherroepelijk is geworden.

Inzien

Het bestemmingsplan "Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening" kunt u inzien op

De rest van het plangebied, opgenomen in het onherroepelijke bestemmingsplan "Bedrijvenpark A1" , kunt u inzien op:

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
0. Uitspraak Raad van State d.d. 22 mei 2013 460,8 KB
1. Raadsbesluit d.d. 18 juli 2012 45,3 KB
2. Raadsvoorstel d.d. 18 juli 2012 456,8 KB
3. Reactienota zienswijzen Bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening 140,5 KB
4. Toelichting vastgesteld bestemmingsplan 1e partiële herziening 10.682,5 KB
5. Regels vastgesteld bestemmingsplan 1e partiële herziening 2.990,4 KB
6. Verbeelding - Plankaart, Bedrijvenpark A1 1e partiële herziening 1.058,3 KB
7. Bijlage 1 - Staat van Bedrijfsactiviteiten 2.184,6 KB
8. Bijlage 2 - Nadere toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten 1.192,1 KB
9. Bijlage 3 - Inrichtingen Wet geluidhinder 1.195,3 KB
10. Bijlage 4 - Compenserende en mitigerende maatregelen 1.185,9 KB
11. Bijlage 5 - Parkeernormen 2.577,6 KB
12. Notitie inrichting bufferzone voor de Das 606,1 KB
13. Compensatie dassenleefgebied 129,4 KB
14. Effecten bedrijvenpark A1 op de natuur 8.012,1 KB
15. Wijziging bestemmingsplan - gevolgen voor de natuur 33,0 KB
16. Natuurbeschermingswet bedrijvenpark A1 641,3 KB
17. Actualisatie flora- en faunaonderzoek 1.217,5 KB
18. Beschikking flora en faunawet juni 2011 787,9 KB
19. Activiteitenplan Das 1.100,7 KB
20. Akoestisch onderzoek 8.698,3 KB
21. Notitie Luchtkwaliteit 146,7 KB
22. Onderzoek effecten stikstofdepositie 2011 327,9 KB
23. Externe veiligheid wegtransport 1.451,4 KB
24. Externe veiligheid spoor 2.238,3 KB
25. Verkeersrapport Bedrijvenpark A1 herziening 824,8 KB
25. Bedrijventerreinenvisie - raadsvoorstel en -besluit d.d. 11 mei 2011 5.414,1 KB
26. Bedrijventerreinenvisie d.d. 17 januari 2011 1.504,8 KB
27. Bedrijventerreinenvisie - bijlage 2.967,8 KB
28. Bedrijventerreinenvisie - Goedkeuring Gedeputeerde Staten 212,8 KB