Bedrijvenpark A1, hotel- en congresaccommocatie - wijzigingsplan

Van der Valk Hotels en Restaurants is van plan om een hotel- en vergaderaccommodatie te vestigen in het noordoostelijk deel van A1 Bedrijvenpark.

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat vanaf 10 april 2014 onherroepelijk is geworden:

het bij besluit van 11 februari 2014 gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan “Bedrijvenpark A1, hotel- en congresaccommodatie”.

Inhoud

Van der Valk Hotels en Restaurants is van plan om een hotel- en vergaderaccommodatie te vestigen in het noordoostelijk deel van A1 Bedrijvenpark. De betreffende gronden maken onderdeel uit van bestemmingsplan "Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening" en hebben de bestemming 'Bedrijventerrein'. Tevens is het perceel voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1'. Burgemeester en wethouders zijn (op grond van artikel 3.7.1 van de planregels) bevoegd om ter plaatse van deze aanduiding de bestemming 'Bedrijventerrein' te wijzigen, waardoor een hotel- en congresaccommodatie mogelijk wordt. In de planregels zijn hieraan voorwaarden verbonden. Om de vestiging mogelijk te maken is gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.

Het wijzigingsplan is ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan gewijzigd vastgesteld. In de toelichting en planregels is op een aantal plekken aangegeven dat het voorliggende plan een bestemmingsplan betreft, terwijl het feitelijk een wijzigingsplan is. De toelichting en een aantal planregels zijn hierop aangepast.

Inzien

Het wijzigingsplan kunt u inzien op:

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. B&W besluit d.d. 11 februari 2014 190,5 KB
2. Wijzigingsplan - toelichting en regels 14.161,5 KB
3. Verbeelding - Plankaart 91,8 KB