Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Begraafplaats Ceintuurbaan 18a

Om tegemoet te komen aan veranderende behoeften, wil het bestuur van de RK Parochie Heilige Lebuïnus de bestaande urnentuin op de begraafplaats aan de Ceintuurbaan 18a uitbreiden.

Het bestemmingsplan “Begraafplaats Ceintuurbaan 18a” en het aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats (art. 40 Wlb) zijn per 4 mei 2018 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Op verzoek van de RK Parochie Heilige Lebuïnus is een bestemmingsplan voorbereid voor het kadastraal perceel B 18409, aan de Ceintuurbaan 18a in Deventer, om de betreffende gronden in te kunnen richten en te kunnen gebruiken als urnenbegraafplaats met parkachtige inrichting. Op deze wijze kan de begraafplaats met bijna 100 nieuwe urnenplaatsen tegemoet komen aan de toegenomen behoefte. Voorafgaand hieraan zijn de betreffende gronden reeds verkocht aan de RK Parochie en is een deel van het aanwezige groen verwijderd.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:  

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Toelichting en Regels Begraafplaats Ceintuurbaan 1.109,7 KB
2. Verbeelding - Plankaart 117,4 KB
3. Raadsvoorstel 70,2 KB
Raadsbesluit d.d. 7 maart 2018 29,0 KB