Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Biesterveldsweg 1, wijzigingsplan woningsplitsing

Het bestemmingsplan regelt de bestemmingswijziging voor de voormalige locatie van Veldwachter. Vanwege de bedrijfsbeëindiging wordt een andere invulling gegeven aan het voormalige bedrijfsperceel

Het bij collegebesluit van 20 november 2012 vastgestelde wijzigingsplan ‘Biesterveldsweg 1, wijzigingsplan woningsplitsing’ is per 24 januari 2013 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan regelt de bestemmingswijziging voor de voormalige locatie van Veldwachter. Vanwege de bedrijfsbeëindiging wordt een andere invulling gegeven aan het voormalige bedrijfsperceel

Voor de karakteristieke boerderij op het perceel Biesterveldsweg 1 in Schalkaar wordt het mogelijk om in de bestaande boerderij twee woningen te realiseren. Hiervoor is het voorliggende wijzigingsplan vastgesteld.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:
• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.W006-VG01
• De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.W006-/NL.IMRO.0150.W006-VG01/

Ook kunt u het plan inzien tijdens openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81,

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. B&W besluit d.d. 20 november 2012 - Vaststelling wijzigingsplan Biesterveldsweg 1 213,3 KB
2. Toelichting en regels wijzigingsplan 3.974,0 KB
3. Plankaart - verbeelding - wijzigingsplan 135,2 KB