Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Borgele Centrum - bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

Het bestemmingsplan regelt de bestemmingswijzigingen in het Centrumgebied van Borgele

Het bij raadsbesluit van 30 januari 2013 vastgestelde bestemmingsplan Centrum Borgele en het beeldkwaliteitplan Borgele Centrum zijn per 21 maart 2013 onherroepelijk geworden.

Het plangebied ligt tussen de Kamp, Dreef, Arkelstein en de Daggertsweg.

Inhoud

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan regelt de bestemmingswijzigingen in het Centrumgebied van Borgele. Uitbreiding van het winkelcentrum, de bouw van woningen op de Wittensteinlocatie waar nu 3 portiekflats staan en de herinrichting van de openbare ruimte. De reden voor de centrumontwikkeling is dat het huidige centrumgebied vraagt om verbetering van de inrichting van de openbare ruimte, een verbetering van het voorzieningenniveau en meer variatie in het winkelaanbod.

Beeldkwaliteitplan
In januari 2012 is door de gemeenteraad het stedenbouwkundigplan voor de centrumontwikkeling Borgele vastgesteld. Hierin zijn kaders gesteld voor de ontwikkeling die zijn vertaald in het bestemmingsplan. De kaders voor de beeldkwaliteit worden vastgelegd in het voorliggende beeldkwaliteitplan ‘Borgele Centrum’. Deze geschetste kaders zijn na vaststelling door de gemeenteraad onderdeel van de welstandnota. Toekomstige bouwplannen worden hieraan getoetst.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:
• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.P268-VG01
• De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.P268-/NL.IMRO.0150.P268-VG01/
  
Tevens kunt u het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.