Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Boxbergerweg 60

Het bestemmingsplan beoogt één extra woning in het kader van rood voor rood juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Onherroepelijk bestemmingsplan Boxbergerweg 60, Diepenveen

Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat het bestemmingsplan

  • Boxbergerweg 60 

onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.P260-OH01 .
De digitale bestanden van het projectbesluit zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.P260-/NL.IMRO.0150.P260-OH01/
  
Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit d.d. 7 maart 2012 - "gewijzigd bestemmingsplan Boxbergerweg 60" 241,6 KB
2. Toelichting en regels vastgesteld bestemmingsplan 1.320,5 KB
3. Plankaart 118,8 KB