Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Brinkgreverweg 22

Aan de hand van dit bestemmingsplan wordt de functie ‘horeca’ verwijderd van het perceel van de ‘Brinkgreverweg 22’.

Het bij raadsbesluit van 16 oktober 2013 vastgestelde bestemmingsplan ‘Brinkgreverweg 22’ is pepr 5 december 2013 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Aan de hand van het bestemmingsplan ‘Brinkgreverweg 22’ wordt de functie ‘horeca’ verwijderd van het perceel van de ‘Brinkgreverweg 22’. Het perceel heeft deze functie abusievelijk verkregen, het betreft hierdoor de vereniging van de planologische en de feitelijke situatie.

Inzien

U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81 te Deventer;

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Brinkgreverweg 22’ kunt u inzien op via RO-online:

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel en -besluit d.d. 16 oktober 2013 160,0 KB
2. Toelichting en regels 3.460,1 KB
3. Plankaart 126,2 KB