Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Butersdijk 21

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de op het perceel aanwezige landschapsontsierende schuren te slopen. Ter compensatie heeft de eigenaar op basis van de gemeentelijke Rood voor Rood-regeling recht op een nieuwe woningbouwkavel op het huidige erf.

Het bij raadsbesluit van 30 september 2015 vastgestelde bestemmingsplan “Butersdijk 21” is per 3 december 2015 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het erf aan de Butersdijk 21 is gelegen in het buitengebied van de gemeente Deventer, ten noordoosten van Deventer en ten noordoosten van de kern Lettele.
Op het agrarisch erf was tot een aantal jaren terug een pluimveebedrijf gevestigd. De op het perceel aanwezige landschapsontsierende schuren worden gesloopt.
Ter compensatie heeft de eigenaar op basis van de gemeentelijke Rood voor Rood-regeling recht op een nieuwe  woningbouwkavel op het huidige erf. De ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer', waardoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is.
Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan niet gewijzigd.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Grote Kerkhof 1.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit d.d 30 september 2015 38,3 KB
2. Toelichting en regels 23.035,8 KB
3. Plankaart 205,8 KB