Holterweg nabij 93

Het voornemen bestaat om op de gronden woningen te realiseren. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken heeft de gemeente Deventer het voornemen om het bestemmingsplan aan te passen.

Het bij raadsbesluit van 24 februari 2016 gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Holterweg nabij 93 is per 1 december 2016 onherroepelijk geworden.

Inhoud

De eigenaar van de gronden heeft het voornemen om op de gronden woningen te realiseren. Op basis van het geldende bestemmingsplan is deze functie niet toegestaan. Om de beoogde ontwikkeling aan de Holterweg naast nummer 93 planologisch mogelijk te maken heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan aan te passen. In het bestemmingsplan is de bouwmogelijkheid voor twaalf vrijstaande woningen opgenomen.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op: 

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken Vergunningen, Grote Kerkhof 1.
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel 198,2 KB
2. Raadsbesluit 36,3 KB
3. zienswijzennota 300,5 KB
4. Bestemmingsplan Toelichting en Regels 30.505,0 KB
5. Verbeelding - Plankaart 131,1 KB