Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Intratuin Deventer

Het ontwerpbestemmingsplan Intratuin Deventer maakt het mogelijk om op de locatie Driehoek Blauwenoord, een Intratuin te vestigen.

Het bij raadsbesluit van 11 juni 2014 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Intratuin Deventer’ is per 8 augustus 2014 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan ‘Intratuin Deventer’ maakt het mogelijk om op de locatie ‘Driehoek Blauwenoord’, een Intratuin te vestigen.
De locatie voor de nieuwe vestiging is gevonden in de zogenaamde "Driehoek Blauwenoord', gelegen langs de N348 in de driehoek tussen het Overijssels kanaal, de spoorlijnen Deventer-Hengelo en Deventer-Zutphen en de Weg door Zuid Salland (N348). Een locatie gelegen binnen het stedelijk gebied en direct langs de N348 waardoor de locatie goed bereikbaar is, zowel vanuit het stedelijk gebied, als vanuit de omliggende regio.

Op grond van het vigerende bestemmingsplan is het echter niet mogelijk om op deze locatie een tuincentrum te realiseren. Om die reden is het bestemmingsplan "Intratuin Deventer" opgesteld.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81,

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit inclusief zienswijzennota 1.734,7 KB
2. vastgesteld bestemmingsplan - toelichting en regels 6.292,1 KB
3. Bijlagenboek bij vastgesteld bestemmingsplan 50.574,8 KB
4. Plankaart - verbeelding 238,7 KB