Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Jonkmansweg 3-5 te Lettele

Het bij collegebesluit van 11 september 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Jonkmansweg 3-5’ is per 9 november 2018 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer, 1e herziening' geeft het college de mogelijkheid het bestemmingsplan te wijzigen. De wijzigingsbevoegdheid voorziet in het wijzigen van de bestemming 'bedrijven' naar 'wonen'. Het voorliggende initiatief voldoet aan de voorwaarden van deze wijzigingsbevoegdheid, waardoor medewerking aan dit initiatief mogelijk is.

Inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het wijzigingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Collegebesluit 39,8 KB
2. Bestemmingsplan toelichting en regels 11.084,5 KB
3. Verbeelding-plankaart 133,9 KB