Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Landsherenlaan

EFY Group wil ter plaatse van de voormalige laboratoriumschool aan de Landsherenlaan in Deventer (kadastraal perceel F1637) 21 nieuwe grondgebonden woningen realiseren

Het bij raadsbesluit van 10 juli 2019 vastgestelde bestemmingsplan Landsherenlaan is per 30 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Inhoud

EFY Group wil ter plaatse van de voormalige laboratoriumschool aan de Landsherenlaan in Deventer (kadastraal perceel F1637) 21 nieuwe grondgebonden woningen realiseren. Het geldende bestemmingsplan "Digitalisering analoge bestemmingsplannen" staat dit niet toe. Het initiatief stuit echter niet op ruimtelijke bezwaren, zodat in overleg met de gemeente ervoor is gekozen een bestemmingsplanprocedure te doorlopen.

Het ontwerp “bestemmingsplan Landsherenlaan” met de daarbij benodigde onderzoeken heeft ter inzage gelegen van 2 mei tot en met 12 juni 2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de "Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Landsherenlaan te Deventer" op 23 april 2019 besloten dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden en er dus geen m.e.r.(beoordeling) of milieueffectrapport nodig is. Dit besluit heeft samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

Van 2 mei tot en met 12 juni 2019 hebben de besluiten met de bijbehorende stukken ter inzage gelegen, waarbij eenieder in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze in te dienen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Na afloop van deze inzagetermijn is de procedure rond de Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling afgerond. Wel is de bestemmingsplantoelichting aangevuld naar aanleiding van afstemming met het Waterschap. Op 10 juli 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Landsherenlaan Deventer’ vastgesteld.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel 256,0 KB
2. Raadsbesluit 26,1 KB
3. Besluit aanmeldnotitie 36,6 KB
4. Regels 3.196,2 KB
5. Bijlage bij Regels 5.913,4 KB
6. Toelichting 8.769,8 KB
7. Bijlage bij Toelichting 13.313,9 KB
8. Verbeelding 431,9 KB