Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Maasstraat West

Met de aanleg van de Amstellaan is een kabel- en leidingentracé aangewezen dat door de bestemming ‘woongebied’ van dit bestemmingsplan blijkt te lopen. Met de bestemmingsplanwijziging wordt het oostelijke woonvlak een paar meter in westelijke richting verschoven over de huidige bestemming ‘groen’ heen.

Het bij collegebesluit van 28 november 2017 vastgestelde wijzigingsplan Maasstraat West is per 18 januari 2018 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Met de aanleg van de Amstellaan is een kabel- en leidingentracé aangewezen dat door de bestemming ‘woongebied’ van dit bestemmingsplan blijkt te lopen. In het bouwplan, dat via collectief particulier opdrachtgeverschap ingevuld wordt, staat een woning op het kabels- en leidingentracé geprojecteerd. Het verleggen van de kabels kan alleen tegen hoge kosten. Met de bestemmingsplanwijziging wordt het oostelijke woonvlak een paar meter in westelijke richting verschoven over de huidige bestemming ‘groen’ heen. De kosten hiervan zijn marginaal en het plan wordt er mooier van. Het groen dat aan de westkant minder wordt, wordt aan de oostkant toegevoegd. Per saldo blijft de hoeveelheid groen dan ook gelijk.
Het wijzigingsplan is na de ter inzagelegging door het college ongewijzigd vastgesteld.

Inzien

Het wijzigingsplan kunt u inzien op: 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Vaststellingbesluit college 274,1 KB
2. Wijzigingsplan toelichting en regels 6.637,0 KB
3. Verbeelding - Plankaart 139,1 KB