Malbergerweg 2-2a


Het bij raadsbesluit van 19 juni 2019 vastgestelde bestemmingsplan “Malbergerweg 2-2a” is per 9 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het agrarisch bedrijf op de percelen Malbergerweg 2 en 2a te Schalkhaar is beëindigd. Op het perceel staan een cultuurhistorisch waardevolle, voormalige woonboerderij, twee bedrijfswoningen en overige (vrijkomende) agrarische bebouwing. Met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving worden de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel gesloopt en worden in ruil daarvoor twee nieuwe woningen opgericht. De voormalige woonboerderij wordt gerestaureerd of herbouwd tot een derde nieuwe woning.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1


Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel 306,2 KB
2. Raadsbesluit 43,6 KB
3. Bestemmingsplan toelichting en regels 38.759,6 KB
4. Verbeelding-plankaart 213,5 KB