Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Oerdijk 85, Schalkhaar

Het wijzigingsplan “Oerdijk 85 Schalkhaar” is per 1 november 2019 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Op het erf aan de Oerdijk 85 te Schalkhaar wordt geen agrarisch bedrijf meer gerund. De veehouderij is al enige tijd geleden beëindigd. Het erf bestaat uit een bedrijfswoning en een aantal schuren. Het voorliggende wijzigingsplan voorziet er in de bestemming van het perceel te wijzigen van 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' naar 'Wonen' om zo het planologisch regime in overeenstemming te brengen met het feitelijke gebruik.

Inzien

Het wijzigingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het wijzigingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.


 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Collegebesluit 40,5 KB
2. Toelichting en regels 7.752,2 KB