Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Aarninksweg 6, 1e partiële herziening

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een karakteristieke schuur op het perceel Aarninksweg 6 te splitsen en een bijgebouw te realiseren.

Het bij raadsbesluit van 21 mei 2014 vastgestelde bestemmingsplan ‘Aarninksweg 6, 1e partiële herziening’ is per 24 ju;li 2014 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Aarninksweg, 1e partiële herziening’ maakt het mogelijk een karakteristieke schuur op het perceel Aarninksweg 6 te splitsen en een bijgebouw te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling is binnen het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk. Om de ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, wordt dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel en -besluit d.d 21 mei 2014 154,0 KB
2. Toelichting en regels 12.469,0 KB
3. Plankaart 117,4 KB