Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bedrijvenpark A1, herziening oost en west, exploitatieplan 2e herziening en beeldkwaliteitsplan

Voor het A1 Bedrijvenpark zijn reeds bestemmingsplannen, herzieningen, wijzigingsplannen, een exploitatieplan, een beeldkwaliteitsplan en een grondexploitatie vastgesteld. Vanuit de markt en gegeven de economische omstandigheden is er behoefte om de regels van het plan flexibeler en beter hanteerbaar te maken.

Het bij raadsbesluit van 18 februari 2015:

  • gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, herziening oost;
  • vastgestelde bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, herziening west;
  • gewijzigd vastgestelde exploitatieplan Bedrijvenpark A1, tweede herziening;
  • vastgestelde beeldkwaliteitsplan A1 Bedrijvenpark Deventer.

is per 23 april 2015 onherroepelijk geworden.

Inhoud

De wens tot betere hanteerbaarheid van de regels vertaalt zich in compactere formulering van regels en, waar mogelijk, ook in minder regels. De wet vereist bovendien inmiddels dat een exploitatieplan net als een bestemmingsplan digitaal wordt gepubliceerd. Deze omstandigheden, tezamen met de wettelijk vereiste jaarlijkse herziening van het exploitatieplan leiden tot de herziening van deze bovengenoemde plannen.

Inzien

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, herziening oost kunt u inzien op:

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, herziening west kunt u inzien op:

Het exploitatieplan Bedrijvenpark A1, tweede herziening kunt u inzien op:

Ook kunt u deze plannen en het beeldkwaliteitsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.