Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bedrijvenpark A1 - Wijzigingsplan Archeologie

Een groot aantal gronden in het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 is op archeologische waarden onderzocht en is daarom archeologisch gezien ‘vrijgegeven’.

Dat betekent dat de dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie’ voor deze gronden geschrapt kan worden.
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om met een wijzigingsplan de dubbelbestemming aan te passen.

Inzien

Het onherroepelijke wijzigingsplan 'Bedrijvenpark A1, wijziging archeologie' kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.W004-VG01.
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.W004-/NL.IMRO.0150.W004-VG01
 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Wijzigingsplan archeologie 1.311,6 KB
Kaart wijzigingsplan archeologie 136,4 KB
BenW nota wijzigingsplan archeologie 6.478,0 KB
Diverse onderzoekrapporten archeologie 21.469,8 KB
Epse noord 7.395,2 KB
Olthof 12.446,9 KB
Rapport Verneau Lithos 19.557,5 KB
Watermolen 567,9 KB
Nota Vaststelling wijzigingsplan archeologie 219,8 KB