Biesterveldsweg 5

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een bedrijfsbestemming in het buitengebied van Deventer

Het bij raadsbesluit van 15 januari 2014 vastgestelde bestemmingsplan Biesterveldsweg 5 is per 14 maart 2014 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een bedrijfsbestemming in het buitengebied van Deventer aan de Biesterveldsweg 5. Op het perceel is een pluimveebedrijf en een koel/vriescel gevestigd. De eigenaar van de locatie heeft een verzoek ingediend voor het uitbreiden van een bedrijfsbestemming ten behoeve van het koel/vriesbedrijf. De bestaande agrarische bestemming wordt verwijderd.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. B & W nota d.d. 15 januari 2014 213,6 KB
2. Nota zienswijzen december 2013 41,3 KB
3. Toelichting en regels 5.194,0 KB
4. Plankaart 190,9 KB