Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Boreel

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bijna 10 jaar oude bestemmingsplan Boreelkazerneterrein.

Het bij raadsbesluit van 5 maart 2014 vastgestelde bestemmingsplan Boreel, is per 01 mei 2014 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het plangebied ‘Boreel’ ligt ten het oosten van het centrum van Deventer en vormt onderdeel van de Deventer binnenstad. Het gebied betreft het Boreelkazerneterrein met de oude kazerne en de omliggende nieuwbouw. Met het nieuwe bestemmingsplan 'Boreel' wordt het bestemmingsplan 'Boreelkazerneterrein', dat bijna 10 jaar oud is, geactualiseerd. Bij het actualiseren van het gebied wordt zo veel mogelijk de bestaande planologische situatie vastgelegd.
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan niet gewijzigd.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan d.d. 5 maart 2014 203,3 KB
2. Toelichting en Regels vastgesteld bestemmingsplan 11.136,2 KB
3. Verbeelding - Plankaart 234,9 KB