Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Buitengebied Deventer, 1e herziening opnieuw vastgesteld 1 maart 2017

Het bij raadsbesluit van 1 maart 2017 opnieuw gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Deventer, 1e herziening’ is per 26 juli 2017 onherroepelijk geworden.

Het besluit volgt uit de uitspraak (bestuurlijke lus) van 23 november 2016 met nummer 201603519/1/R4 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 9 maart 2016.

Wijziging van het bestemmingsplan

Voor het perceel Oudendijk 2a in Bathmen is op het bouwvlak de ‘specifieke bouwaanduiding - teelt ondersteunende voorzieningen’ opgenomen conform de bestaande rechten.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het geconstateerde gebrek te herstellen, zonder dat daarbij (opnieuw) toepassing behoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. De gehele bestemmingsplanprocedure is daarom niet opnieuw gedaan.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op: 

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken Vergunningen, Grote Kerkhof 1

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.