Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Butersdijk

Het bij collegebesluit van 19 maart 2019 vastgestelde wijzigingsplan Butersdijk te Lettele is per 10 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer, 1e herziening' geeft het college de mogelijkheid het bestemmingsplan te wijzigen. De wijzigingsbevoegdheid voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘verkeer onverhard’ naar 'verkeer'. Deze wijziging van bestemming is noodzakelijk voor het verharden van delen van de Butersdijk.

Inzien

Het wijzigingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het wijzigingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1, Deventer.


Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Collegebesluit 35,6 KB
2. Bestemmingsplan toelichting en regels 17.613,0 KB