Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Havenkwartier, 2e partiële herziening

Door de wijziging van het bestemmingsplan Havenkwartier voor het silogebied is het beter mogelijk om aan te sluiten bij de vraag vanuit de markt en de initiatieven die in ontwikkeling zijn in het silogebied.

Het bij raadsbesluit van 10 februari 2016

  • gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Havenkwartier, 2e partiële herziening
  • vastgestelde besluit hogere grenswaarden Havenkwartier, 2e partiële herziening

is per 22 april 2016 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Bestemmingsplan
Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Havenkwartier. Het plangebied wordt begrensd door de mr. H.F. de Boerlaan aan de westzijde, de Zuiderstraat aan de zuidzijde, de Noordzeestraat aan de noordzijde en het kanaal 1e havenarm de oostzijde.

Er is een aantal aanleidingen om het bestemmingsplan voor het Silogebied te herijken. Die aanleidingen komen vooral voort uit ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet. Door de wijziging van het bestemmingsplan Havenkwartier voor het silogebied is het beter mogelijk om aan te sluiten bij de vraag vanuit de markt en de initiatieven die in ontwikkeling zijn in het silogebied. Door het bouwvlak in dit gebied aan te passen is het enerzijds mogelijk om het maaiveld direct rondom de grijze silo onbebouwd te laten en om de kenmerkende doorzichten in het silogebied te behouden. Anderzijds blijft het met het nieuwe bouwvlak mogelijk de vastgestelde ambities voor het programma te behouden voor het silogebied. 

Besluit hogere grenswaarden
Uit geluidsonderzoek voor het bestemmingsplan blijkt dat bij de realisatie van een gebouw in het nieuwe bouwvlak rekening moet worden gehouden met de geluidsbelasting door het industriegebied Bergweide en het wegverkeer van de omliggende wegen. Op enkele plekken wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het is mogelijk om een hogere waarde te verlenen, waarbij een voldoende goed woon- en leefklimaat gegarandeerd wordt.  Het college van burgemeester en wethouders heeft hierdoor hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld vanwege het mogelijk maken van de bouw van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op: 

Ook kunt u het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Grote Kerkhof 1.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit incl. Nota zienswijzen - vaststellen bestemmingsplan 4.258,0 KB
2. Bestemmingsplan - Toelichting 26.738,1 KB
3. Bestemmingsplan - Regels 3.290,6 KB
4. Bestemmingsplan - Verbeelding 133,4 KB
5. Besluit Hogere Grenswaarden 2.266,5 KB
6. Akoestisch Onderzoek 16.996,7 KB