Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Het Eikendal

De gemeente wil in Diepenveen villapark Het Eikendal realiseren. Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft op 25 november 2008 het bestemmingsplan goedgekeurd.
Thumbnail Thumbnail

Het bestemmingsplan Het Eikendal maakt de realisering van villapark Eikendal mogelijk. Eikendal is een villapark; particulieren bouwen hun eigen villa op grote kavels in het groen. Eikendal wordt globaal begrensd door de Schuurmansweg, Molenweg, Kieftenweg, Randerstraat en de Boxbergerweg. Eikendal wordt gerealiseerd in 2 fasen. Het in uitvoering zijnde westelijke deel, fase I, is gedetailleerd in het bestemmingsplan opgenomen. Fase II is als nader uit te werken bestemming woongebied in het bestemmingsplan opgenomen.

Onherroepelijk

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben bij besluit van 25 november 2008, nr. 2008/0172478, het bestemmingsplan Het Eikendal goedgekeurd.
Dat goedkeuringsbesluit is op basis van een beroep door de Raad van State vernietigd. Het nieuwe goedkeuringsbesluit van de provincie leidde eveneens tot een beroep bij de Raad van State.
Dit beroep is ongegrond verklaard; hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.


Ter inzage

Het bestemmingsplan kunt u inzien bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.
 

 

 

 

 

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Bijlage 1: Bestemmingsplan Het Eikendal 474,0 KB
Bijlage 3: Goedkeuringsbesluit Gedeputeerde Staten 2.333,3 KB
Bijlage 2: Plankaart Eikendal 559,1 KB