Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Koekendijk 3 Bathmen

In het bestemmingsplan ‘Koekendijk 3’ is de bouwmogelijkheid voor twee vrijstaande woningen opgenomen.

Het bij raadsbesluit van 11 maart 2015 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Koekendijk 3 is per 7 mei 2015 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan

Aan de Koekendijk 3 was een slagerij gevestigd. De bedrijfsvoering is gestopt en het plan bestaat uit de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van twee vrijstaande woningen.

Hogere grenswaarden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2015 hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld voor de bouw van twee woningen.
Het bestemmingsplan Koekendijk 3 maakt de bouw mogelijk van geluidgevoelige bebouwing. .

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u de besluiten inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.