Koerselmansweg 2, buitengebied Deventer - wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in het realiseren van een derde bedrijfswoning in een karakteristieke schuur

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat op 9 januari 2014 onherroepelijk is geworden

het op 19 november 2013 door B & W vastgestelde wijzigingsplan Buitengebied Deventer, Koerselmansweg 2

Inhoud

Het wijzigingsplan voorziet in het realiseren van een derde bedrijfswoning in een karakteristieke schuur op het perceel Koerselmansweg 2 te Okkenbroek. De drie bedrijfswoningen zijn allen onderdeel van het daar gevestigde agrarische bedrijf.

Het wijzigingsplan is ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • In de toelichting is paragraaf 3.6 'Waterhuishouding' aangevuld met een stukje tekst over het grondwaterbeschermingsgebied, waar het plangebied in is gelegen.
  • In de toelichting en regels zijn enkele aanpassingen gedaan om de relatie tussen het moederplan 'Buitengebeid Deventer' en dit wijzigingsplan beter te borgen.

Voor een exacte beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan wordt verwezen naar de B&W-nota (incl. bijbehorende bijlage) met betrekking tot de vaststelling van het wijzigingsplan Buitengebied Deventer, Koerselmansweg 2.

Inzien

Het wijzigingsplan kunt u inzien op:

De digitale bestanden van het wijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. B & W nota d.d. 19 november 2013 286,9 KB
2. Bijlage B & W nota: aanpassingen ivm juridisch vastleggen relatie tussen moederplan en wijzigingsplan 339,7 KB
3. Toelichting en regels 3.849,0 KB
4. Plankaart 137,5 KB