Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Leisurestrook Holterweg

Het bestemmingsplan is globaal van opzet en geeft de functie en bouwmogelijkheden aan. Ingezet wordt op de ontwikkeling van leisure activiteiten. Ook wordt een tankstation en een restaurant mogelijk gemaakt.

Het bij raadsbesluit van 20 december 2017

  • gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Leisurestrook Holterweg
  • en vastgestelde beeldkwaliteitplan Leisurestrook Holterweg

is na uitspraak door de Raad van State per 1 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan het op 19 juli 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelperspectief Leisure-strip Holterwegzone. Het bestemmingsplan is globaal van opzet en geeft de functie en bouwmogelijkheden aan. Ingezet wordt op de ontwikkeling van leisure activiteiten. Ook wordt een tankstation en een restaurant mogelijk gemaakt.

Beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitplan geeft globaal de gewenste kwaliteit van de ruimtelijke uitstraling aan. Dit beeldkwaliteitplan is onderdeel van de welstandsnota en hiermee het toetskader voor initiatieven in het gebied.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit d.d. 20 december 2017 incl. zienswijzennota 363,5 KB
2. Bestemmingsplan Toelichting 40.552,8 KB
3. Bestemmingsplan Regels 476,1 KB
4. Verbeelding - Plankaart 2.794,9 KB
5. Beeldkwaliteitplan 1.380,7 KB