Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Looweg ong. Bathmen - Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en Besluit Hogere grenswaarden

Het bestemmingsplan 'Looweg ongenummerd Bathmen' maakt de ontwikkeling van maximaal vijf woon-werkkavels mogelijk langs de Looweg in Bathmen.

Het bij raadsbesluit van 13 maart 2013 vastgestelde bestemmingsplan Looweg ongenummerd Bathmen en het bij collegebesluit van 12 februari 2013 vastgestelde besluit Hogere grenswaarden Looweg ong. Bathmen, is per 9 mei 2013 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan Looweg ongenummerd Bathmen

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van maximaal vijf woon-werkkavels mogelijk langs de Looweg in Bathmen. De agrarische gronden krijgen een bedrijfsbestemming waarbij aan de straatzijde maximaal vijf bedrijfswoningen zijn toegestaan. Achter deze bedrijfswoningen is het mogelijk om bedrijfsruimten op te richten ten behoeve van bedrijven.

Besluit hogere grenswaarde Looweg ong. Bathmen

Voor de gewenste ontwikkelingen binnen het plangebied is een hogere grenswaarde voor spoorweglawaai nodig bij de bedrijfswoningen. Er wordt een overdrachtsmaatregel in de vorm van een geluidsscherm getroffen om de geluidbelasting van het railverkeer op de bedrijfswoningen substantieel te verlagen. De geluidsbelasting op de woningen is echter op een aantal punten hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Hierdoor is het verlenen van een hogere grenswaarde is noodzakelijk.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u de plannen inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Gemeente Deventer, balie Publiekszaken, Leeuwenbrug 81,

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.