Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Oerdijk 121 a/b

Het bij raadsbesluit van 27 februari 2019 vastgestelde bestemmingsplan “Oerdijk 121a/b” is per 19 april 2019 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het agrarisch bedrijf op het perceel Oerdijk 121a/b te Lettele is beëindigd. Op het perceel is nog voormalige agrarische bebouwing aanwezig (ca. 870 m2). Om de kosten van de sanering van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (deels) te dekken wil de eigenaar deelnemen aan de Rood voor Rood-regeling. Op grond van die regeling kan op het perceel één nieuwe woning worden gerealiseerd. Daarbij worden de nieuwe woning en het erf dat ontstaat na sloop van de voormalige agrarische bebouwing, landschappelijk ingepast. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.


Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Bestemmingsplan toelichting en regels inclusief verbeelding-plankaart 19.696,7 KB
2. Raadsvoorstel, raadsbesluit en zienswijzenota 427,0 KB