Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Okkenbroekerveldweg 1

Op het perceel is bebouwing van een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. In het kader van Rood voor Rood wordt een deel van bestaande bebouwing op het perceel gesloopt en mag een extra woning worden gebouwd.

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat per 15 mei 2015 onherroepelijk is geworden

  • het bij raadsbesluit van 11 maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan “Okkenbroekerveldweg 1”

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.