Oosterhuisweg 7

Het bestemmingsplan beoogt één extra woning in het bestaande hoofdgebouw en de toekenning van een woonfunctie aan de karakteristieke schuur juridisch-planologisch mogelijk te maken

Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat

  • het bestemmingsplan Oosterhuisweg 7  onherroepelijk is geworden.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.P251-OH01 

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.P251-/NL.IMRO.0150.P251-OH01/
  
Ook kunt u het bestemmingsplan inzien bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel en -besluit d.d. 6 juli 2011 175,2 KB
2. Toelichting en regels 13.389,7 KB
3. Plankaart 120,1 KB