Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Actualisatie overige bestemmingsplannen

Met het bestemmingsplan ''Actualisatie overige bestemmingsplannen'' zijn de laatste bestemmingsplannen van de gemeente geactualiseerd. Het plangebied van het bestemmingsplan is een verzameling van gebieden die nog niet actueel waren, verspreid over de hele gemeente.

Per 6 december 2012 is het bestemmingsplan ''Actualisatie overige bestemmingsplannen'' onherroepelijk geworden.

Inhoud

Met het bestemmingsplan ''Actualisatie overige bestemmingsplannen'' zijn de laatste bestemmingsplannen van de gemeente geactualiseerd. Het plangebied van het bestemmingsplan is een verzameling van gebieden die nog niet actueel waren, verspreid over de hele gemeente. Deze gebieden zijn eerder buiten andere actualiseringplannen gehouden omdat er op korte termijn ontwikkelingen waren voorzien. Deze ontwikkelingen zijn tot op heden niet uitgevoerd om diverse redenen. Ook bevat het plan een aantal reparaties van plannen waar goedkeuring aan is onthouden, of die vernietigd zijn na uitspraak van de Raad van State.

De gebieden die in dit bestemmingsplan zijn opgenomen zijn:

  • Rivierenwijk
  • Park Zandweerd
  •  Brinkgreven
  •  Driebergenbuurt/Rode dorp
  •  Dortherbeek
  • Gebied ten zuiden van de Sportvelden Diepenveen
  • Texaco N348
  • Westenberg
  • T&D


Met dit nieuwe bestemmingsplan zorgt de gemeente ervoor dat zij op 1 januari 2013, voor haar gehele grondgebied, actuele bestemmingsplannen heeft die digitaal raadpleegbaar zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzien

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel en -besluit d.d. 10 oktober 2012 288,0 KB
2. Reactienota zienswijzen 413,8 KB
3. Toelichting en Regels 24.750,1 KB
4. Plankaart 1 418,2 KB
5. Plankaart 2 1.385,7 KB
6. Plankaart 3 3.153,7 KB
7. Plankaart 4 2.573,9 KB
8. Plankaart 5 1.496,1 KB
9. Plankaart 6 1.825,4 KB
10. Plankaart 7 446,8 KB
11. Plankaart 8 2.784,5 KB
12. Plankaart 9 2.774,3 KB
13. Plankaart 10 1.118,6 KB