Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Holterweg nabij 18; bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde

Het bestemmingsplan regelt de bestemmingswijziging voor de voormalige locatie van Veldwachter. Rondom het industrieterrein Bergweide-Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord ligt een geluidzone industrielawaai

Het bij raadsbesluit van 13 maart 2013 vastgestelde bestemmingsplan ‘Holterweg nabij 18’ en het door het college vastgestelde besluit hogere grenswaarden ‘Holterweg nabij 18’ zijn per 2 mei 2013 onherroepelijk geworden

Inhoud

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan regelt de bestemmingswijziging voor de voormalige locatie van Veldwachter. Vanwege de bedrijfsbeëindiging wordt een andere invulling gegeven aan het voormalige bedrijfsperceel. De omgeving van het perceel is ingericht als woonwijk. Met het voorliggende plan wordt ook gekozen om het perceel van het voormalige bedrijf in te richten als kleinschalige woningbouwontwikkeling. Het plan biedt ruimte voor de realisatie van 5 vrijstaande woningen gesitueerd op ruime kavels. De opzet van de locatie is vergelijkbaar aan de Westerkamp dat aansluitend aan het gebied gerealiseerd is.

Hogere grenswaarden
Rondom het industrieterrein Bergweide-Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord ligt een geluidzone industrielawaai. Het plangebied waarin met het bestemmingsplan ‘Holterweg nabij 18’ invulling wordt gegeven ligt binnen de geluidzone van het industrieterrein Bergweide. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op drie toekomstige woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarden van 50 dB(A) voor industrielawaai worden overschreden. Om medewerking te kunnen verlenen moet een hogere grenswaarden worden verleend. Omdat de geluidwaarde beneden de grenswaarde van 55 dB(A) blijft, is dit mogelijk.

Inzien

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden kunt u inzien op:
• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.P276-VG01
• De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.P276-/NL.IMRO.0150.P276-VG01/

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81,

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel en -besluit d.d 13 maart 2013 plus de reactienota zienswijzen 794,2 KB
2. Toelichting en regels 3.429,2 KB
3. Plankaart 549,5 KB
4. Besluit hogere grenswaarde 555,0 KB