Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Hoornwerk 2009, 1e herziening

In totaal worden binnen het plangebied van Eiland 3 maximaal 40 woningen gebouwd. Dit zijn allen grondgebonden woningen die in grote lijnen op dezelfde locatie worden gebouwd als in het voorgaande plan voorzien was, namelijk langs de Mr. H.F. de Boerlaan, de Verlengde Kazernestraat en met een toevoeging aan de Hunneperkade.

Het bij raadsbesluit van 7 september 2016 vastgestelde bestemmingsplan Hoornwerk 2009, 1e herziening is per 3 november 2016 onherroepelijk geworden.

Inhoud

De voormalige buurt het Hoornwerk is een van de gemeentelijke herstructureringswijken. Eiland 1 en 2 zijn inmiddels gerealiseerd. Op basis van nieuwe inzichten is voor Eiland 3 een ander woonprogramma gekozen dat afwijkt van het bestemmingsplan uit 2011. In totaal worden binnen het plangebied van Eiland 3 maximaal 40 woningen gebouwd. Dit zijn allen grondgebonden woningen die in grote lijnen op dezelfde locatie worden gebouwd als in het voorgaande plan voorzien was, namelijk langs de Mr. H.F. de Boerlaan, de Verlengde Kazernestraat en met een toevoeging aan de Hunneperkade. 
 

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Grote Kerkhof 1

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel 112,1 KB
2. Raadsbesluit 54,4 KB
3. Toelichting en regels 31.015,1 KB
4. Verbeelding - Plankaart 159,9 KB
5. Besluit Hogere Grenswaarde 312,1 KB
6. Kaart besluit hogere grenswaarde 103,6 KB
7. Akoestisch onderzoek 9.428,4 KB
8. Beeldkwaliteitsplan 5.016,2 KB