Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Kindcentrum Rivierenwijk - bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden

In het Kindcentrum Rivierenwijk zijn een basisschool, kinderdagopvang en een consultatiebureau opgenomen.

Het bij raadsbesluit van 27 maart 2013 vastgestelde bestemmingsplan ‘Kindcentrum Rivierenwijk’ en het het vastgestelde besluit hogere grenswaarde ‘Kindcentrum Rivierenwijk’ zijn per 23 mei 2013 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Kindcentrum Rivierenwijk’ wordt globaal begrensd door de Amstellaan aan de westzijde, het Venenpark aan de zuidzijde en de bebouwing aan de Maasstraat aan de noordzijde.

In de Rivierenwijk is de basisschool Rivierenwijk gevestigd. De twee locaties van de school liggen in het westelijk deel van de Riverenwijk. De kinderen die uit het oostelijk deel van de wijk komen, moeten de drukke Amstellaan oversteken. Bij de plannen tot herstructureren van de Rivierenwijk is ook gezocht naar een nieuwe plek voor de basisschool. Een plek waar alle kinderen van de Rivierenwijk veilig naar toe kunnen. Deze plek is gevonden ten zuiden van de Maasstraat, aan de oostkant van de Amstellaan.
In de basisschool zal ook ruimte zijn voor andere functies dan een basisschool, zoals een kinderdagopvang. Vandaar dat we daarom spreken van een Kindcentrum.
Het bestemmingsplan ‘Kindcentrum Rivierenwijk’ maakt het oprichten van het Kindcentrum juridisch mogelijk.

Hogere grenswaarden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2013 hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld voor de bouw van het Kindcentrum.
Een Kindcentrum is een geluidgevoelige functie. Het Kindcentrum wordt gebouwd nabij de Amstellaan en de Snipperlingsdijk. Door het verkeer op deze wegen ontstaat meer geluid dan toegestaan is in de Wet Geluidhinder, de voorkeurgrenswaarden worden overschreden. De geluidwaarde is echter niet te hoog, er kan een acceptabel leefklimaat gerealiseerd worden. Maatregelen gericht op het terugdringen van de geluidsbelastingen zijn niet toepasbaar. Op grond van de Wet geluidhinder is het mogelijk een hogere grenswaarde te verlenen.

Inzien

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81, Deventer.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien via: 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit d.d. 27 naart 2013 222,2 KB
2. Bestemmingsplan - Toelichting en Regels 4.400,3 KB
3. Verbeelding - Plankaart bij bestemmingsplan 117,4 KB
4. Besluit vaststelling Hogere grenswaarden 267,2 KB