Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord - Onherroepelijk m.u.v. perceel Hartenaasje

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 30 oktober 2013, is het bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord gewijzigd vastgesteld.

Met de uitspraak van de Raad van State d.d. 30 oktober 2013, is het bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord per 31 oktober 2013 onherroepelijk geworden.

Wijzigingen

Ten opzichte van het oorspronkelijke bestemmingsplan, vastgesteld op 18 april 2012, is het volgende gewijzigd:

  • op de verbeelding is voor de percelen Koningsbergenstraat 5 en Danzigweg 8, 19, 21 en 23 in Deventer een functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - chemische productenfabriek 2' met milieucategorie 4.2 opgenomen;
  • op de verbeelding is voor de percelen Roermondstraat  2, 4 en 10 in Deventer de  maatvoeringaanduiding (bouwhoogte) gewijzigd van 40 naar 44 meter; 
  • op de verbeelding is voor het perceel Duurstedeweg 2 een aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf opslag toegestaan' opgenomen, waardoor op dit perceel opslag van goederen buiten bouwwerken binnen 5 meter van de weg met bijbehorende paden en bermen mogelijk is;
  • in de regels is aan artikel 5.5.2 toegevoegd dat het verboden gebruik van opslag buiten bouwwerken binnen 5 meter van de weg met bijbehorende paden en bermen niet geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – opslag toegestaan'.

Inzien

Het gewijzigde bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord kunt u inzien op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.D119-VG02.
De digitale bestanden van het gewijzigde bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord zijn beschikbaar gesteld op:
 http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.D119-/NL.IMRO.0150.D119-VG02/

Ook kunt u het bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord tijdens openingstijden inzien bij:

  • Publiekzaken, Leeuwenbrug 81.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit gewijzigde vaststelling d.d. 13 februari 2013 277,6 KB
2. Uitspraak Raad van State d.d. 30 oktober 2013 770,6 KB
3. Bestemmingsplan Toelichting en Regels 34.308,1 KB
4. Plankaart 01 1.361,5 KB
5. Plankaart 02 1.066,7 KB
6. Plankaart 03 1.562,3 KB
7. Plankaart 04 1.342,8 KB
8. Plankaart 05 1.063,6 KB
9. Plankaart 06 1.680,2 KB
10. Plankaart 07 1.106,1 KB
11. Plankaart 08 778,1 KB