Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord - Onherroepelijk m.u.v. perceel Hartenaasje

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 30 oktober 2013, is het bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord gewijzigd vastgesteld.

Met de uitspraak van de Raad van State d.d. 30 oktober 2013, is het bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord per 31 oktober 2013 onherroepelijk geworden.

Wijzigingen

Ten opzichte van het oorspronkelijke bestemmingsplan, vastgesteld op 18 april 2012, is het volgende gewijzigd:

  • op de verbeelding is voor de percelen Koningsbergenstraat 5 en Danzigweg 8, 19, 21 en 23 in Deventer een functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - chemische productenfabriek 2' met milieucategorie 4.2 opgenomen;
  • op de verbeelding is voor de percelen Roermondstraat  2, 4 en 10 in Deventer de  maatvoeringaanduiding (bouwhoogte) gewijzigd van 40 naar 44 meter; 
  • op de verbeelding is voor het perceel Duurstedeweg 2 een aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf opslag toegestaan' opgenomen, waardoor op dit perceel opslag van goederen buiten bouwwerken binnen 5 meter van de weg met bijbehorende paden en bermen mogelijk is;
  • in de regels is aan artikel 5.5.2 toegevoegd dat het verboden gebruik van opslag buiten bouwwerken binnen 5 meter van de weg met bijbehorende paden en bermen niet geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – opslag toegestaan'.

Inzien

Het gewijzigde bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord kunt u inzien op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.D119-VG02.
De digitale bestanden van het gewijzigde bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord zijn beschikbaar gesteld op:
 http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.D119-/NL.IMRO.0150.D119-VG02/

Ook kunt u het bestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord tijdens openingstijden inzien bij:

  • Publiekzaken, Leeuwenbrug 81.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.